1. Fiamengo Jurica

  2. Božanić Bartolomeo

  3. Cimić Josip

  4. Fiamengo Bepi

  5. Fiamengo Josip

  6. Gracin Ante

  7. Gracin Dino

  8. Gusić Andrija

  9. Ivčević Petar

  10. Kinčeš Kalman

  11. Andrija Mardešić P.ivice

  12. Sviičić Mate

  13. Vojković Pino

  14. Zanki Nikola

  15. Zanki Veljano

  16. Janjić Karmelo

  17. Jončić Andrija

  18. Jončić Jurica

  19. Karuza Joško

  20. Klarić Joško

  21. Kolđeraj Renato

  22. Mardešić Andrija P.ivana

  23. Mardešić Andrija Mile

  24. Mardešić Ivica

  25. Mardešić Ivo

  26. Mardešić Leo

  27. Mardešić Lovre

  28. Mardešić Mile

  29. Mardešić Pjero

  30. Marinković Ivan

  31. Marinković Tonko
U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!
1 2 3 9