asfaltiranje kruga oko doma, dvd komiža 2013

Dana 19.06.2013 (Srijeda) izvršeno je čišćenje te pranje prostora

oko doma, te 20.06.2013 (Četvrtak) u večernjim satima postavljanje novog sloja asfalta u krugu vatrogasnog doma.

– galerija slika : akcija članova – čišćenje i pranje prostora oko doma :– galerija slika :  postavljanje novog sloja asfalta  :
Leave a Reply