24.07.2017 u 13:30 dobili smo dojavu od strane Dvd-a Vis o velikom šumskom požaru,

između Rukavca i Rude. Nedugo zatim na intervenciju je izašlo 27 naših članova sa 6 vozila. Nakon izlaska zaprimili smo novu dojavu da se radi o lažnoj uzbuni te se u dom vratili u 13:55 (kalig-gusta magla).
Osim članova Dvda Vis i naših članova na intervenciju su bili pozvani i članovi Dip-a te 2 kanadera.